VĂN HÓA CÔNG TY

Văn hóa DrThin được diễn tả ngắn gọn trong 4 câu sau:

  • TẬN TÌNH, THẤU HIỂU mọi khách hàng
  • TỰ TRỌNG, TRUNG THỰC với chính mình
  • TẬN TỤY, TƯƠNG TRỢ cùng đồng nghiệp
  • TÔN KÍNH, TRUNG THÀNH với công ty

Khách hàng là ưu tiên phục vụ hàng đầu. DrThin là doanh nghiệp chuyên về kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nên khách hàng của DrThin đều là những người cần được chăm sóc và phục vụ một cách tận tình từ ăn uống đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Do vậy, tất cả các thành viên của DrThin đều nắm rõ phương châm “TẬN TÌNH, THẤU HIỂU mọi khách hàng”.

DrThin coi từng thành viên là tế bào hình thành nên cơ thể DrThin. Và để từng thành viên đều góp sức xây dựng DrThin vững mạnh, thì trước hết phải cần “TỰ TRỌNG, TRUNG THỰC với chính mình”.

DrThin là ngôi nhà chung của tất cả thành viên, nhất là lĩnh vực này chúng ta cần đào tạo kiến thức cho từng thành viên, nên người đi trước hướng dẫn người đi sau là hoạt động luôn phải có, bởi vậy chúng tôi luôn cam kết với nhau “TẬN TỤY, TƯƠNG TRỢ cùng đồng nghiệp”.

Đặc biệt, DrThin không chỉ là ngôi nhà chung của toàn thể nhân viên mà còn là ngôi nhà của tất cả thành viên khách hàng DrThin. Xây dựng công ty cũng chính là xây dựng môi trường chung để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Do vậy, tất cả đều hiểu rằng phải “TÔN KÍNH, TRUNG THÀNH với công ty”.

Đó là văn hóa 8 chữ T của DrThin, là linh hồn để DrThin trường tồn và đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, giúp cộng đồng GIẢM CÂN, SỐNG VUI KHỎE.

Hotline
Vào học ngay CLICK HERE