PRIVACY

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cam kết về quyền riêng tư

Công ty CP Omnisulin Vietnam (“Omnisulin”) coi trọng quyền riêng tư của khách. Các cam kết về quyền riêng tư là nền tảng cho việc hoạt động. Những cam kết này áp dụng cho tất cả những ai có mối quan hệ với Omnisulin - bao gồm cả khách hàng và khách truy cập.

- Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư và giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn bằng kỹ thuật mã hóa và các biện pháp bảo mật an toàn khác.

- Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của khách.

- Chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ chính sách bảo mật của mình bằng ngôn ngữ đơn giản và giúp bạn dễ dàng truy cập.

- Chúng tôi sẽ thông báo trước về những thay đổi chính sách bảo mật.

- Bạn có thể lựa chọn cách Omnisulin sử dụng thông tin của mình cho các mục đích tiếp thị.

-  Vui lòng gửi cho chúng tôi câu hỏi hoặc phản hồi về chính sách bảo mật.

Phạm vi chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này xác định và mô tả cách Omnisulin bảo vệ thông tin khách hàng và người dùng. Mọi hình thức sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Omnisulin, cũng như các truy cập vào các trang web và ứng dụng đều phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin, cách thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân và thông tin khác qua việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và qua mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm:

Thông tin liên hệ để liên lạc - bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;

-  Thông tin thanh toán mà người dung thanh toán cho chúng tôi - bao gồm dữ liệu thanh toán, lịch sử tín dụng, số thẻ, số tài khoản, mã bảo mật và lịch sử thanh toán;

-  Số điện thoại thanh toán, trang web và thông tin kỹ thuật khác về việc sử dụng mạng, dịch vụ, sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin theo ba cách chính:

·       Khách cung cấp khi mua hàng hoặc tương tác về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;

·       Thu thập tự động khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ;

·       Sử dụng từ nguồn khác, chẳng hạn như từ đối tác tín dụng.

Chúng tôi sử dụng thông tin theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Cung cấp cho khách trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể;

- Cung cấp các dịch vụ và để trả lời các câu hỏi;

- Cộng tác về các bản cập nhật dịch vụ, ưu đãi và khuyến mãi;

- Phân phối nội dung và quảng cáo tùy chỉnh mà khách có thể quan tâm;

- Điều hướng các vấn đề về tổng thể mạng và bảo mật;

- Điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm điều khoản hay chính sách sử dụng của chúng tôi; và

- Cho mục đích hỗ trợ nội bộ.

Theo dõi hoạt động trực tuyến và quảng cáo

- Chúng tôi thu thập thông tin sử dụng trên các trang của Omnisulin bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie và bản ghi trên máy chủ.

- Chúng tôi và các đối tác quảng cáo sử dụng thông tin đó, cũng như thông tin khác mà họ hoặc chúng tôi có thể có, để giúp phân bố quảng cáo đến người dùng trên các trang web của chúng tôi hoặc trang khác.

- Chúng tôi không chia sẻ thông tin người dùng cho các công ty bên thứ ba.

Chia sẻ thông tin

Với Omnisulin: Theo các quy định hiện hành, Omnisulin có thể chia sẻ thông tin người dùng để đảm bảo việc sử dụng của khách càng suôn sẻ và hiệu quả càng tốt và để đảm bảo khách có thể hưởng đầy đủ lợi ích từ những nội dung mà Omnisulin cung cấp.

Với các chủ thể không thuộc Omnisulin: Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với các công ty không thuộc Omnisulin nhằm thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và chỉ khi cần thiết để họ cung cấp các dịch vụ đó cho người dùng.

- Chúng tôi yêu cầu các chủ thể không thuộc Omnisulin phải bảo mật mọi thông tin mà họ có thể nhận được theo cách nhất quán với chính sách này.

- Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các củ thể không thuộc Omnisulin để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chính họ mà không có sự đồng ý người dùng.

Trong các trường hợp khác: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty không thuộc Omnisulin hoặc các bên thứ ba khác cho các mục đích như:

- Xử lý các cuộc gọi 113 và các trường hợp khẩn cấp khác;

- Tuân thủ các lệnh của tòa án và quy trình pháp lý khác;

- Thực thi các thỏa thuận và quyền tài sản của chúng tôi; và

- Thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc chuyển nhượng hoặc bán các tài khoản quá hạn cho các bên thứ ba.

Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi dành cho trẻ em

- Các trang web và app của chúng tôi không thiết kế cho trẻ em dưới 18 tuổi.

- Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi trừ khi chúng tôi được phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ đó trước.

Bảo vệ thông tin: Chính sách về bảo vệ và bảo mật dữ liệu

- Chúng tôi không bán thông tin cho bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào.

- Chúng tôi bảo quản thông tin trong hồ sơ kinh doanh của khách hàng hoặc cho đến khi không còn cần thiết cho các mục đích kinh doanh, thuế hoặc pháp lý.

- Chúng tôi mã hóa hoặc dùng các biện pháp bảo mật thích hợp khác để bảo vệ thông tin khi lưu trữ hoặc truyền tải.

- Chúng tôi yêu cầu các chủ thể không thuộc Omnisulin thay mặt chúng tôi bảo vệ mọi thông tin mà họ có thể nhận được, nhất quán với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Lựa chọn và kiểm soát quyền riêng tư của khách hàng

- Người dùng có thể xem xét và chỉnh sửa thông tin của mình.

- Người dùng có thể hạn chế một số loại thông tin, bao gồm các liên hệ tiếp thị được thực hiện qua điện thoại, e-mail và tin nhắn văn bản.

- Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi đối với chính sách này.

Liên kết đến các trang web khác

Omnisulin có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác và Omnisulin không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách thu thập thông tin của các trang web khác.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, muốn chúng tôi cập nhật, thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào của bạn, hoặc nếu bạn muốn chọn không nhận bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email drthin@drthin.vn.

Hotline
Vào học ngay CLICK HERE